Política de Cookies

Definición As cookies son ficheiros de texto que un servidor web almacena ou grava no equipo informático ou dispositivo electrónico do usuario dun sitio ou páxina web, entendendo por usuario, a [...]

Accesibilidade

O Concello da Coruña está comprometido coa accesibilidade en todos os ámbitos. Na convicción de que a accesibilidade non é de interese só para as persoas con discapacidade senón que mellora o [...]