Coruña Hacks

Unha serie de hackathons, organizada pola comunidade local, onde desesenvolver proxectos de software libre, competindo de xeito lúdico por ser o mellor.

Mundos Digitales

Festival Internacional de Animación, Efectos Especiais, Videoxogos e Arquitectura Dixital