Realidade Aumentada

Grupo do LAIC 2019, o Laboratorio Audiovisual de Innovación e Creación

Descarga a aplicación para Android e experimenta cos prototipos e contidos